/  9.10.2019 10:09:57  /  2 min

Yhdeksän kysymystä factoring - rahoituksesta

Myyntisaamisia vastaan saatavaa rahoitusta eli factoringia pidetään herkästi hankalana ja kalliina rahoitusratkaisuna aivan turhaan. Kokosimme alle yhdeksän tyypillisintä factoring-palvelua harkitsevan yrityksen kysymystä ja vastasimme niihin.

Yhdeksän kysymystä factoring - rahoituksesta – katso löytyykö joukosta oma huolenaiheesi

1. Tarkoittaako factoring lisätyötä henkilöstöllemme?

Tyypillisesti ajatellaan, että uutena työtapana factoring lisäisi henkilöstön työtaakkaa. Todellisuudessa se kuitenkin yleensä pienentää henkilöstön työmäärää: hallinnollisen työn tarve vähenee, koska factoring-yhtiö hoitaa laskujen lähettämisen, suoritusten valvonnan, huomauttamisen sekä mahdollisen siirron perintään.

2. Voiko factoringilla olla negatiivinen vaikutus asiakassuhteeseen?

Aina välillä törmäämme asiakkaamme huoleen, voiko factoring vaikuttaa epäedullisesti etenkin läheisiin asiakassuhteisiin. Usein asiakkaidemme asiakassuhteet itse asiassa paranevat, sillä rahoitusmuoto tuo mukanaan järjestelmälliset ja käytännössä hyviksi havaitut toimintamallit.

Factoring-yhtiöillä on käytössä strateginen prosessi, joka sisältää kaikki vaiheet laskujen lähettämisestä asiakaskontakteihin ja hallinnollisiin rutiineihin. Tästä syntyvä uusi ja sujuva työskentelymalli voi vahvistaa asiakassuhteita.

3. Käytössämme on erityismenettelyjä tärkeimpien asiakkaidemme kohdalla. Miten factoring vaikuttaa niihin?

Tämä kysymys nousee usein esiin keskustellessamme laskutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Heitä huolettaa, ettei erityismenettelyjä voida jatkaa, kun prosesseihin liittyy kolmas osapuoli. Factoring-yritykset ovat joustavia ja asiakasyritysten erityisrutiinit täysin normaaleja käytänteitä.

4. Koituuko factoringista paljon kustannuksia?

Jostain syystä monelle on jäänyt ymmärrys, että factoring-palvelut ovat hintavia. Eri yritykset tietysti tarjoavat erihintaisia ratkaisuja, mutta kokonaisuudessaan factoring ei ole rahoitusratkaisuna erityisen kallis.

Palveluun ei sisälly piilokustannuksia ja kustannukset ovat ennakoitavissa. Esimerkiksi laskutuskulut ja hallinnollisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut vältetään jopa kokonaan. Käytännössä factoring saattaa siis jopa pienentää yrityksen kokonaiskustannuksia.

5. Pitääkö meidän investoida kalliiseen IT-ratkaisuun?

Pienyrityksillä saattaa olla epäilyksiä factoringiin liittyvistä integrointikustannuksista.

Factoring-palvelun tilaajalle ei synny integrointikustannuksia, kun kyseessä on vakavasti otettava ja vakiintunut factoring -yritys, jolla on tarjota valmis integraatioratkaisu. On siis erittäin harvinaista, että factoring-asiakkaaksi ryhtymisestä seuraisi kustannuksia.

6. Onko factoring monimutkaista ja viekö se minulta paljon aikaa?

Factoring saattaa kieltämättä tuntua monimutkaiselta, jos siihen ei ole perehtynyt tarkemmin. Eikä mikään ihme – factoringista ei juuri rupatella lounastunnilla.

Jos factoringin toimintalogiikka ei ole tuttu, kynnys palvelun käyttöönottoon nousee ymmärrettävästi korkeaksi ja luullaan, että factoring on monimutkaisempaa kuin se oikeasti onkaan.

7. Voiko maksupostiperusteisia saatavia rahoittaa?

Factoring-rahoitus soveltuu mainiosti myös eri toimialojen projektien maksupostiperusteisien saatavien rahoitukseen. Esimerkiksi rakennusteollisuudessa urakat ovat tyypillisesti jaettu maksuposteihin, jotka voidaan rahoittaa factoringillä. Tärkeää on kuitenkin, että rahoittaja ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan erityispiirteet.

8. Meillä on vientisaatavia

Pitkät maksuajat voivat muodostua yhdeksi vientikaupan esteeksi: ulkomaiset ostajat saattavat vaatia pitkiä maksuehtoja, myyjäyritys mieluusti ottaisi rahat ennakko- tai käteismaksuna. Factoring-yhtiöiden tarjoamien palveluiden avulla saat yrityksesi vientisaatavat kiertämään nopeammin, lisäksi korko- ja valuuttariski pienenee. Käyttöpääomaa vapautuu muuhun yrityksen toimintaan ja maksuvalmius säilyy hyvänä.

9. Kaikkoavatko asiakkaamme, jos he saavat meiltä huomautus- tai perintäkirjeen?

Maksumuistutus ei vielä kuulosta pahalta, mutta perintäkirje herättää tunteita. Joissain tapauksissa perintätoimenpiteet ovat tarpeen, jotta yritys saadaan maksamaan toimittajilleen. On kuitenkin harvinaista, että asiakas vaihtaisi toimittajaa saatuaan perintäkirjeen. Sitä paitsi perintäkustannukset eivät kuulu sinun maksettaviksesi – niistä vastaa joko perintätoimisto tai perintätoimenpiteen kohde.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kommentit

Yritysblogi

Tilaa yritysblogi