/  7.4.2020 13:37:23  /  > 2 min

Miten myyntisaamisten osto poikkeaa niiden factoring-rahoituksesta?

Yhä useampi yritys käyttää factoringpalveluja vapauttaakseen pääomaa ja parantaakseen kassavirtaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden myyntisaatavien rahoitusvaihtoehdon välistä eroa, factoringia ja  myyntisaatavien ostoa.

Miten myyntisaamisten osto poikkeaa niiden factoring-rahoituksesta?

Asiakkaana voit valita kahdentyyppisen laskusaatavien rahoitusvaihtoehdon väliltä – osto tai factoring. Molemmat vaihtoehdot ovat liiketoimintaa tukevia ja joustavia työkaluja, joilla voidaan vapauttaa pääomaa ja parantaa kassavirtaa. Toinen vaihtoehto ei siis yleensä ole toista parempi, vaan kyse on yrityksesi tarpeita ja edellytyksiä parhaiten vastaavan ratkaisun valinnasta.

Myyntisaamisten ostaminen

Kun myyt laskun, pankki tai rahoitusyhtiö kantaa riskin sekä myöhästyneistä että maksamattomista maksuista. Laskun myynnin yhteydessä saatava siirtyy siten yrityksesi taseesta rahoittajayhtiön taseeseen.

Kun laskusaamiset ostetaan, voit pienentää yrityksesi luotto- ja valuuttariskejä, samalla myös parannat taseesi tunnuslukuja. Yritys myös vapautuu myyntisaamisiin liittyvistä hallinnollisista töistä. Tällä vaihtoehdolla luot edellytyksiä kassavirran turvaamiselle ja likviditeetin parantamiselle entisestään.

Myyntisaamisten factorointi

Toisin kuin laskusaamisten ostossa, tässä vaihtoehdossa asiakas kantaa luottotappioriskin loppuasiakkaan maksamatta jääneestä laskusta. Pankista tai rahoitusyhtiöstä riippuen on eroja kuka kantaa mahdollisen maksuviiveriskin ja kuuluuko factorointiin muita palveluita lainkaan, kuten laskujen lähetys, huomauttaminen tai perintä.

Yrityksille, jotka ovat sitoneet paljon pääomaa epävarmoihin asiakassaataviin, laskujen myyminen pankille tai rahoitusyhtiölle voi olla vaikeaa. Factorointi on silloin hyvä vaihtoehto. Asiakas kantaa edelleen luottoriskin, mutta hyötyy laskusaatavien factoroinnin useista muista eduista. 

Laskusaatavien rahoituksen edut

Molemmissa laskusaatavien rahoitusvaihtoehdoissa – ostossa ja factoroinnissa – lasku siirtyy pankille tai rahoitusyhtiölle. Vaihtoehdot poikkeavat toisistaan riskien kattamisen ja myyntisaatavien hallinnointiin sisältyvien palveluiden osalta. Niissä on kuitenkin monia samoja etuja. 

Rahoittamalla laskusi voit vapauttaa pääomaa, parantaa kassavirtaa ja mahdollisesti vahvistaa useita eri tunnuslukuja. Samalla voit säästää aikaa ja resursseja, jos hallinto ja laskujen käsittely siirtyvät rahoittajayhteistyökumppanillesi.

Hyvä puoli on myös se, että asiakkaiden maksumoraali useimmiten paranee. Kun laskun lähettäjänä on kolmas osapuoli, esim. pankki, laskun vastaanottaja hoitaa maksuvelvoitteensa todennäköisemmin ajallaan.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kommentit

Yritysblogi

Tilaa yritysblogi