/  20.1.2021 13:20:49  /  > 4 min

Mitä ovat laskujen myymisen edut?

Vaikka saatte maksun etukäteen myyntilaskuistanne, niin se ei ole lainaa. Ostamme saatavasi 100% rahoitusasteella ja vähennämme ainoastaan kulumme.

Mitä ovat laskujen myymisen edut?

1. Nopeammin käsiksi käteiseen

Yksi turhauttavimmista näkökohdista kassavirran hallinnan kannalta on tietää, että yrityksellänne on käyttöpääomaa sitoutunut johonkin, jota voisi käyttää hyväkseen liiketoiminnassa, jos siihen vain pääsisi käsiksi. Ette voi ehkä maksaa omia laskujanne ajoissa, koska jotkin asiakkaat vielä venyttävät maksujaan sovitusta ja tämä on täysin ennakoimatonta. Puhumattakaan mahdollisista luottotappioista. Loppuasiakkaiden oikeudet tai vastuut eivät muutu laskujen myymisen seurauksena.

Myymällä laskunne eliminoitte yllätykset ja pienennätte käyttöpääoman tarpeen minimiin.

2. Joustavat ehdot

Yleensä sopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia, joten sopimuksesta pääsee myös eroon halutessaan. Vaikka rahoitusaste normaalisti on 100%, niin halutessanne voidaan tarpeidenne mukaan sopia  myös pienemmästä rahoitusasteesta. Näin säästätte myös kustannuksissa. Monenlaisia myyntilaskuja voidaan myydä, esim. vienti- ja maksupostiperusteisia laskuja jne., mutta etukäteislaskuja ei kuitenkaan normaalisti hyväksytä.

3. Ennakoitava kassavirta

Kun saatte maksun laskuistanne heti, kassavirran hallinta muuttuu paljon helpommaksi. Ei ole yllättäviä kuoppia kassavirrassa, kun joku asiakkaanne maksaakin laskunsa myöhässä. Näin kykenette myöskin tehokkaasti maksamaan omien toimittajienne laskut ajoissa. Vähemmän aikaa ja vaivaa tuhrautuu myös omien saatavien huomauttamiseen ja perintään. Myös omat hermot säästyvät, kun näitä asioita ei tarvitse itse hoitaa.

4. Tuotot lisääntyvät

Monilla aloilla vapautuneen käyttöpääoman voi käyttää hyödyntämään kassa-alet, neuvotella toimittajien kanssa itselleen edullisemmat ehdot, investoida lisähenkilökuntaan tai vaikka uusiin tuotelanseerauksiin ja markkinointiin.

5. Taseen ulkopuolista rahoitusta

Kuten jo aiemmin mainittiin, laskujen myyminen ei ole lainaamista. Tällöin se ei näy negatiivisena taseessa, vaan päinvastoin parantaa taseen tunnuslukuja.

6. Kustannustehokasta

Myyntisaatavien myymisellä on aiemmin ollut kallis maine. Kuitenkin kustannukset ovat selvästi halventuneet viime vuosina, eikä se edellytä yleensä muita reaalivakuuksia, joita lainarahoituksessa edellytetään. Lisäksi säästätte myös omia hallinnollisia kustannuksianne merkittävästi. Rahoituskustannukset riippuvat toimialasta, volyymista, asiakkaiden luottokelpoisuudesta, rahoitusvolyymista ja annetuista maksuehdoista.

7. Myyntisaatavien hallinta helpottuu

Kun myytte myyntisaatavanne, se poistuu taseesta. Myyntisaatavan ostaja hoitaa koko hallinnoinnin sen elinkaaren ajalta. Reskontran valvonta, käsinkohdistukset, maksuviiveet, huomautukset ja perintä. Kaikki hoituu ammattimaisesti ja lakien mukaan ja näin oma päänsärky niiden osalta poistuu.

8. Ei rajoituksia pääoman käytölle

Toisin kuin lainarahoituksessa vapautunutta pääomaa voitte käyttää mihin itse katsotte tarpeelliseksi. Lainatyyppisessä rahoituksessa se on yleensä käytettävä lainoituksessa sovittuun kohteeseen. Näin voitte käyttää vapautunutta pääomaa mahdollisimman tehokkaasti. Vuosi 2020 on ollut hyvä esimerkki siitä, että tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Vahva kassa lisää yrityksen stressikestävyyttä.

9. Myynnin lisäys

Monella toimialalla kaupalliset ehdot ovat tärkeä kilpailukyky asia. Kun myytte laskunne, kykenette niitä tarjoamaan, lisäämättä omaa käyttöpääoman tarvetta tai luottoriskejä. Näin kykenette voittamaan uusia asiakkuuksia tai lisäämään esim. keskimääräistä tilauksen kokoa.

10. Vähemmän häslinkiä

Myyntilaskujen ostaja tarkistaa asiakkaidenne luottokelpoisuuden ja myös valvoo niitä. Lainarahoitukseen verrattuna ette tarvitse myöskään tietynlaista tasetta ja reaalivakuutta tai jatkuvaa pankille raportointia kovenanteista. Helppoa ja yksinkertaista!

11. Luottotappio- ja maksuviiveriski poistuu tai pienenee

Myyntisaatavien ostaja kantaa luottotappio- ja maksuviiveriskin. Ainoa asia joka kyllä ihan lakien mukaan pysyy aina myyjällä, on reklamaatioriski.

Kiteytettynä

Myyntisaatavien myynti on tehokas ja ennakoitava tapa vapauttaa käyttöpääomaa sekä hallinnollista työtä. Se ei myöskään ole lainaa, vaan on joustavaa pääomaa, joka on taseen ulkopuolista rahoitusta. Siinä tietenkin on omat kulunsa, mutta normaalisti edut ovat isommat, kuin siitä aiheutuneet kulut.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kommentit

Yritysblogi

Tilaa yritysblogi